Nederlands leren - learn Dutch -  دروس اللغة الهولندية

 

Wilt u goed de Nederlandse taal leren?
Woont u in Nederland en moet u inburgeren?
Werkt u in Nederland als expat en wilt u goed Nederlands spreken?
Studeert u in Nederland en moet u daarvoor de taal leren?
Wilt u slagen voor uw Inburgeringsexamen of Staatsexamen?

Kom taalles volgen bij Blij met taal!

 


Do you want to learn Dutch?

Are you living in the Netherlands and do you have to take your Inburgeringsexamen?
Join a course at Blij met taal!

Bij Blij met taal krijgt u kwaliteit en maatwerk door:

privéles of les in kleine groepjes;
persoonlijke aandacht;
duidelijke uitleg en goede lessen;
e
en lesmethode voor hogeropgeleiden;
een gecertificeerde docent;
het lidmaatschap van BVNT2;
het Blik op Werk Keurmerk.

  

private lessons or lessons in small groups;
personal attention;
good instructions:
an official method for (highly) educated people;
a certified teacher;
the membership of BVNT2;
the quality label 'Blik op Werk Keurmerk'
.

 

  

 welkom - welcome - مرحب

lid van